Bilgilendirme

Ulaşım

Tekirdağ il merkezine 42 km uzaklıkta olan Kartaltepe Tabiat Parkı, Uçmakdere’ye yakın bir kamp alanıdır.

Neler yapabiliriz?

Kamp yapmanın haricinde, Piknik, Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık ve Yamaç Paraşütü yapabilirsiniz.

Tuvalet bulunuyor mu?

Evet alanda tuvalet mevcut.

Doğa yürüyüşü yapabilir miyiz?

Alan doğa yürüyüşüne uygun bir alan olduğu için trekking ve hiking yapabilirsiniz.

Çadırımızı nereye kurabiliriz?

Çadır Kampı için ayrılmış olan alanda çadır kurabilirsiniz.

Ateş yakabilir miyiz? Yakıt temini nasıl yaparız?

Daha önceden ateş için kullanılmış zeminlerde ateş yakabilirsiniz. Yakıt teminini ise ağaçlık alanlarda bolca budama yöntemiyle kesilmiş kuru odun bulacaksınızdır.

Gıda ve alışveriş ihtiyacımızı karşılayacağımız bir işletme var mı?

Alışverişinizi önceden il merkezlerinde yapmanızda yarar var.

Flora Bilgileri

Alanda baskın olarak orman vejetasyonu bulunmaktadır. Bu vejetasyonda birinci derecede baskın olan türler saplı meşe (Quercus robur L. Subsp. Robur), Macar meşesi (Quercus frainetto Ten.), Katran ardıcı (Juniperus oxicedrus L. Subsp. Oxicedrus), Gürgen (Carpinus betulus L.) ve Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky)’dir. İkinci derecede baskın olan türler ise Girit ladeni (Cistus creticus L.), kuşburnu (Rosa canina L.), adi süpürge çalısı (Calluna vulgaris (L.) Hull), alıç (Crateagus monogyna Jacq. Subsp. Monogyna)’dir. Bu odunsu ve çalı türlerin yanı sıra bu vejetasyon tipi içinde otsu türler de yetişmektedir. Bunlar arasında Kamış fesleğen (Clinopodium vulgare L. Subsp. Arundanum (Boiss.) Nyman), koyun gözü (Bellis perennis L.), eğrelti (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.), akçeoyu (Clypeola jonthlaspi L.) sayılabilir. Bu türlerin yanı sıra orman içi ve açıklıklarında soğanlı ve yumrulu bitki türleri de yetişmektedir. Bunlar arasında ikiz çiğdem (Crocus biflorus Mill. Subsp. Biflorus), sarı çiğdem (Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.), ince kardelen (Galanthus gracilis Celak) ve orman sümbülü (Scilla bifolia L.) sayılabilir.

Fauna Bilgileri

Türkiye’de yayılış gösteren yaklaşık 165 kurbağa ve sürüngen türünün 21’inin Kartaltepe Tabiat Parkı sahasında ve yakın çevresinde de yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 4’ü kurbağa (4 tür kuyruksuz kurbağa), 1’i kaplumbağa, 7’si kertenkele, 9’u da yılanlara aittir. Bunlardan Tosbağa (Testudo graeca) VU “zarar görebilir” kategorisinde yer almaktadır. Diğer taraftan saha ve yakın çevresindeki kuyruksuz kurbağalar (anurlar) ise IUCN’nin LC “düşük risk) kategorisinde yer almaktadır. Yörenin herpetofaunası dikkate alındığında; 10 türün IUCN statüsü belli değilken, 13 tür LC kategorisindedir. BERN Sözleşmesi Kesin Koruma Altında Olan Türler (EK II) kategorisinde 10 tür, Koruma Altında Olan Türler kategorisinde (EK III) ise 8 tür yer almaktadır. Bu türler geniş yayılımlı olup, bölgeye özgü endemik ve lokal endemik bulunmamaktadır.

Ülkemizde 170 civarında memeli türü yaşamakta olup, bunlardan 29 tanesi sahanın içerisinde ve yakın çevresinde yayılış göstermektedir. Sahanın çevresinde memelilerden tilki (Vulpes vulpes), porsuk (Meles meles), tavşan (Lepus europaeus), orman yediuyuru (Dryomys nitedula) en dikkat çeken türlerdendir. Bunların dışında yapılan arazi çalışmaları esnasında kirpi ve kör farenin yaşadığı da tespit edilmiştir. Saha ve yakın çevresinde memeli türlerin yaşadığı iz, dışkı ve bizzat gözlemlerin yanında çevre halkı ile yapılan görüşmelerden de anlaşılmıştır. Saha ve yakın çevresi özellikle amfibi ve sürüngenler ile küçük memelilerin barınıp beslenebileceği mevsimsel sulak alanlar içermektedir. Bu biyotoplar sahadaki önemli biyolojik rezerv alanlarını oluşturmaktadır.

Sahada ve yakın çevresindeki memeli türlerinden nesli tükenmekte olan tilkinin Türkiye’nin de taraf olduğu CITES = Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye göre avlanması, öldürülmesi, iç ve dış ticareti kesinlikle yasaktır. Bu durum cezai müeyyidelerle güvence altına alınmıştır. Yine sahanın yakın çevresinde bulunabilen memelilerden olan Akdeniz Nalburunlu Yarasası, Uzun Kanatlı Yarasa, (NT): yakın zamanda tehdit altına girebilir kategorisinde, nalburunlu yarasa ve uzun ayaklı yarasa ile fare benzeri yediuyur (VU): Hassas- zarar görebilir nadir türler statüsünde yer alırken, körfare ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır (DD). Ayrıca, IUCN Kırmızı Listesine göre bu bölgede yaşayan memelilerden; 22’si (LC): Asgari endişe altındaki türler kategorilerinde yer alırken, 1 türün durumu belli değildir (DD). Diğer taraftan, bu türlerden 10 tanesi BERN Sözleşmesi listelerinde Ek II (kesin olarak koruma altına alınan türler)’de, 9 tanesi de Ek III (korunan türler)’de yer almaktadır.

Keyifli kamplar.

 

 

 

 

Video

Henüz hiç yorum yok

“Kartaltepe Tabiat Parkı” ile ilgili ilk yorumu sen yap

Bu alanı puanla
Puan ver